Domov » Glosár pojmov a skratiek » Freudovský model osobnosti

Freudovský model osobnosti

Známy odborník Sigmund Freud tvrdil, že osobnosť človeka sa skladá z troch zložiek: id, ego a superego. Id predstavuje naše primitívne, inštinktívne pudy vrátane túžby po jedle, sexe a rozkoši. Ego predstavuje naše racionálne, vedomé ja, ktoré je sprostredkovateľom medzi id a vonkajším svetom.

Spomínané tri zložky interagujú spôsobmi, ktoré majú silný vplyv na jednotlivca. Každá z nich sa objavuje v rôznych obdobiach života.

Späť na glosár

Návrat hore