Domov » Glosár pojmov a skratiek » Formálne a neformálne učenie

Formálne a neformálne učenie

Formálne vzdelávanie sa zvyčajne vyznačuje organizovanou aktivitou, či už v triede alebo v nejakej vzdelávacej miestnosti. Je poskytované systematickým a zámerným spôsobom.

Neformálne vzdelávanie je väčšinou neštruktúrované, spontánné a neúmyselné. Napr. vždy, keď niečo hľadáte na Googli, tak sa vzdelávate – to je neformálne učenie.

Obidva prístupy majú svoje výhody. Výhodami formálneho učenia sú vzdelávanie veľkého počtu záujemcov, väčšia presnosť informácii, rôznorodosť vzdelávacích metód. Neformálne vzdelávanie ma taktiež svoje výhody – napr. nižšie náklady a vyššiu časovú efektívnosť, je viac osobnejšie, prirodzenejšie a ľudia sú viac ochotní zdieľať svoje znalosti.

Späť na glosár

Návrat hore