Domov » Glosár pojmov a skratiek » Flexibilná organizačná štruktúra

Flexibilná organizačná štruktúra

Flexibilná organizačná štruktúra označuje schopnosť organizácie sa prispôsobiť konkurenčnému prostrediu, organizácii práce, pracovných vzťahov, riadení ľudských zdrojov a podobne.

Môže zahŕňať pružné pracovné role, decentralizované rozhodovanie, multidisciplinárne tímy a silnú orientáciu na projekty alebo úlohy, namiesto pevne stanovených pozícií a oddelení.

Organizácii umožňuje rýchlo sa prispôsobovať meniacemu sa prostrediu, podporuje spoluprácu a kreativitu medzi zamestnancami a taktiež zvyšuje efektivitu podniku alebo organizácie.

Samotná organizačná štruktúra je určujúci faktor toho, ako sa podnik riadi. Flexibilné štruktúry sú svojou povahou neformálne. Vo všeobecnosti vyplývajú z toho, že pracovníci objavujú spôsoby, ako vykonávať podnikanie, ktoré sú efektívnejšie ako tie, ktoré vyžaduje formálna organizačná štruktúra.

Späť na glosár

Návrat hore