Domov » Glosár pojmov a skratiek » Firemná kultúra

Firemná kultúra

Firemná kultúra predstavuje súbor hodnôt, presvedčení a správania, ktoré určujú spôsob vzájomnej interakcie, výkonu práce a realizácie obchodných transakcií medzi zamestnancami a manažmentom firmy. Firemná kultúra zvyčajne nie je priamo definovaná, ale vyvíja sa prirodzene v priebehu času a odzrkadľuje kumulatívne charakteristické črty ľudí, ktorých firma zamestnáva.

Odráža sa v obliekaní pracovníkov, pracovných hodinách, usporiadaní kancelárie, zamestnaneckých výhodách, fluktuácii, rozhodnutiach o prijímaní zamestnancov, zaobchádzaní so zamestnancami a klientmi, spokojnosti klientov a všetkých ostatných aspektoch prevádzky.

Späť na glosár

Návrat hore