Filantropia

Filantropia je dobrovoľné poskytnutie finančných prostriedkov, času alebo úsilia na podporu dobročinných cieľov a riešenie spoločenských problémov. Môže mať viacero podôb – napr. jednorazové darovanie financií, ale aj pravidelný sponzoring.

Chudoba, environmentálne výzvy a podobne, sú vo svete dlhodobým problémom. Ich riešenie si vyžaduje množstvo zdrojov, ktoré vlády nevedia dať dokopy. Z tohto dôvodu je filantropia veľmi dôležitá. Je to jeden zo základných kameňov modernej spoločnosti.

Niektoré typy filantropie:

  • Filantropia zameraná na dosah: Je zameraná na dosiahnutie prospechu veľkej skupiny ľudí.
  • Venture filantropia: Princípy a služby, aplikované na sociálnu ekonomiku
  • Strategická filantropia: Špecifická podpora určitých projektov
  • Rodinná filantropia: Dlhodobá forma darcovstva, pri ktorej rodina koordinovane a systematicky venuje finančné prostriedky, čas, a ďalšie zdroje na podporu dobročinných cieľov, s cieľom dosiahnuť trvalý pozitívny vplyv, a odovzdávať hodnoty súcitu, a pomoci ďalším generáciám.

Späť na glosár

Návrat hore