Empowerment

Empowerment (slovensky posilnenie) je miera autonómie a sebaurčenia jednotlivcov a komunít. To im umožňuje zastupovať svoje záujmy a konať na základe vlastnej autority. Zároveň je to proces získavania kontroly nad vašim životom.

Tento proces pomáha stať sa silnejším a uplatňovať svoje práva.

Príklad:

Založenie farmy, na ktorej budú pracovať príslušníci znevýhodnených komunít. Týmto získajú nové pracovné návyky, mzdu a prístup k zdravým potravinám.

Späť na glosár

Návrat hore