Domov » Glosár pojmov a skratiek » Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia

Emocionálnu inteligenciu môžeme definovať ako schopnosť ovládať vlastné emócie a porozumieť emóciám iných ľudí.

Päť kľúčových prvkov E.I.:

  • sebauvedomenie
  • sebaregulácia
  • motivácia
  • empatia
  • sociálne zručnosti

Jedinci obdarení výraznou emocionálnou inteligenciou majú schopnosť rozoznať, pomenovať a interpretovať vlastné citové rozpoloženie. Chápu príčiny a dopady svojich emócií na svoje konanie, ako aj dopad týchto emócií a správania na ostatných ľudí. Dokážu správne vyhodnotiť súvislosti medzi vnútornými pocitmi, vonkajším prejavom a reakciami okolia.

Späť na glosár

Návrat hore