Domov » Glosár pojmov a skratiek » Eisenhowerova matica

Eisenhowerova matica

Eisenhowerova matica je spôsob usporiadania úloh podľa naliehavosti a dôležitosti, a to takým spôsobom, aby ste mohli efektívne stanoviť pracovné priority

Dwight D. Eisenhower bol podplukovník a neskôr 34. prezident USA. Okrem toho predstavil myšlienku, ktorá viedla k vzniku Eisenhowerovej matice.

V roku 1954 v prejave citoval nemenovaného rektora univerzity. Povedal: ,,Mám dva druhy problémov, naliehavé a dôležité. Naliehavé nie sú dôležité a dôležité nie sú nikdy naliehavé.”

Autor knihy The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, jeho výrok prevzal a použil ich na vytvorenie nástroja, ktorý dnes nazývame Eisenhowerova matica.

Tento nástroj vám pomôže rozdeliť úlohy do štyroch kategórií:

  • Úlohy, ktoré urobíte ako prvé
  • Úlohy, ktoré naplánujete na neskôr
  • Úlohy, ktoré delegujete
  • Úlohy, ktoré odstránite

Späť na glosár

Návrat hore