Disociácia

Disociáciu možno definovať ako pocit odlúčenia od seba a okolitého sveta. Je to jeden zo spôsobov, ako sa myseľ vyrovnáva s veľkým stresom (napr. po traumatickej udalosti).

Existujú aj bežné a pomerne neškodné skúsenosti s disociáciou – napr. keď vás kniha alebo film pohltí natoľko, že „stratíte pojem o svete“

Okrem toho sa vyskytuje aj ako vedľajší efekt pri požití rôznych drog.

Tieto pocity sa môžu vyskytnúť pri disociácii:

  • Sledujte predmety, ktoré menia tvar, veľkosť alebo farbu
  • Cítite sa oddelení alebo oddelení od sveta okolo vás
  • Vidieť svet ako „bez života“ alebo „hmlistý“
  • Máte pocit, že svet vidíte cez tabuľu skla
  • Pocit, že žijete vo sne
  • Pocit, že ostatní ľudia sú roboti (aj keď viete, že nie sú)

Disociácia a depersonalizácia

Disociácia je podobná depersonalizácii. No mierne sa od seba odlišujú. Disociácia sa týka odpojenia od reality, zatiaľ čo depersonalizácia sa týka vnímania seba samého ako mimo tela alebo ako pozorovateľa.

Späť na glosár

Návrat hore