Domov » Glosár pojmov a skratiek » Difúzia inovácii

Difúzia inovácii

Difúzia inovácii je teória, ktorá opisuje, ako sa nové technologické a iné novinky šíria v spoločnostiach a kultúrach, od zavedenia až po široké prijatie. Pokúša sa vysvetliť, ako a prečo sa prijímajú nové nápady a postupy, vrátane toho, prečo sa prijímanie nových myšlienok môže rozložiť na dlhé obdobia.

Táto teória bola spopularizovaná v knihe Diffusion of Innovations od Everetta Rogersa (prvýkrát vydaná v roku 1962). Rogers tvrdí, že difúzia je proces, v ktorom je inovácia komunikovaná v priebehu času medzi účastníkmi v sociálnom systéme. Pôvod teórie difúzie inovácií je rôznorodý a zasahuje do viacerých disciplín.

Späť na glosár

Návrat hore