Didaktika

Didaktika je vedecká disciplína zaoberajúca sa teóriou a praxou vyučovania a inštrukcie vo všetkých oblastiach štúdia. Zameriava sa na ciele vyučovania, obsah učiva, metódy a organizačné rámce vyučovania a učenia. Tým sa líši od pedagogiky. Náplňou pedagogiky sú hlavne stratégie, metódy a rôzne techniky, spojene s vyučovaním.

Didaktická metóda je štruktúrovaný a učiteľsky zameraný prístup k výučbe, ktorý sa zameriava na to, aby učitelia poskytovali vyučovacie hodiny svojim študentom.

Späť na glosár

Návrat hore