Domov » Glosár pojmov a skratiek » Deklaratívna pamäť

Deklaratívna pamäť

Deklaratívna alebo explicitná pamäť je zameraná na spracovanie mien, dátumov, miest, faktov atď… Z hľadiska funkcie je deklaratívna pamäť špecializovaná na rýchle spracovanie a učenie.

Spolu s procedurálnou pamäťou patri medzi dve základné typy dlhodobej pamäte. Procedurálna pamäť je zameraná na rôzne postupy a činnosti – teda na to, ako niečo robiť.

Deklaratívna pamäť sa delí na sémantickú a epizodická pamäť

Sémantická pamäť: pochopenie faktov o svete.

Epizodická pamäť: spomienka na rôzne udalosti

Späť na glosár

Návrat hore