Coaching

Coaching (poslovenčene „koučovanie“) je proces, ktorý ma za cieľ zlepšiť výkon v čo najkratšom možnom čase. Kouč (tréner) väčšinou nie je odborníkom, ale skôr sprostredkovateľom učenia. Neučí človeka, ale pomáha mu učiť sa.

Pri výučbe alebo školení musí byť odborný učiteľ, ktorý odovzdáva vedomosti. Kouč verí, že človek si dokáže poradiť s vlastnými problémami a pomáha jednotlivcovi odomknúť vlastný potenciál.

Mentoring je podobný ako coaching, no má za cieľ pomoc do budúcnosti.

Späť na glosár

Návrat hore