Domov » Glosár pojmov a skratiek » Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie je kontinuálny proces získavania poznatkov, zručností a skúseností počas celého života, ktorý je motivovaný osobnými záujmami a motiváciami. Prekračuje rámec formálneho vzdelávania a zahŕňa samoiniciatívne učenie sa rôznymi spôsobmi. Celoživotné vzdelávanie prináša mnoho výhod, vrátane osobného rastu, prispôsobivosti, zlepšených zručností a pocitu uspokojenia.

Niekedy je to termín pre správanie, ktoré požadujú zamestnávatelia. V tomto prípade si uvedomujú, že to môže byť pozitívna vec.

Kvôli rýchlemu tempu rozvoja znalostnej ekonomiky, mnohí z nich ho vnímajú ako základnú zložku rozvoja zamestnancov. Myšlienkou je, že zamestnanci by sa mali neustále osobne vzdelávať, aby boli prispôsobiví a flexibilní pre organizáciu a aby zostali konkurencieschopní a relevantní.

Ako postupovať pri zavedení celoživotného vzdelávania do svojho života:

  1. Uvedomte si svoje osobné záujmy a ciele
  2. Urobte si zoznam toho, čo by ste sa chceli naučiť alebo čo by ste chceli robiť
  3. Zistite, ako by ste sa chceli zapojiť a aké zdroje máte k dispozícii
  4. Štruktúrujte cieľ vzdelávania do svojho života
  5. Dajte si záväzok

Späť na glosár

Návrat hore