Burnout

Burnout syndróm alebo syndróm vyhorenia je forma emocionálneho vyčerpania. Často je to dôsledok nadmerného a dlhotrvajúceho stresu. Väčšinou súvisí s prácou.

Tento stav síce nie je medicínsky diagnostikovaný, no môže vám narušiť vaše duševné zdravie.

Dôsledky syndrómu vyhorenia

  • Bráni produktivite
  • Znižuje vašu energiu
  • Spôsobuje náchylnosť na bežné choroby

Ako sa vyhnúť burnoutu

  • Dostatok spánku
  • Dôraz na relaxáciu
  • Cvičenie všímavosti
  • Pravidelný pohyb
  • Emocionálna podpora od ostatných

Späť na glosár

Návrat hore