Domov » Glosár pojmov a skratiek » Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking môžeme definovať ako proces porovnávania produktov, služieb a procesov s rovnakými produktmi, službami a procesmi u organizácií, ktoré sú známe ako lídri v jednom alebo viacerých aspektoch svojej činnosti. Vďaka tomu získame poznatky, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako naša organizácia stojí v porovnaní s najlepšími v odvetví, a identifikovať oblasti, kde môžeme zlepšiť svoj výkon.

Jednoducho benchmarking  môže pomôcť identifikovať oblasti, systémy alebo procesy, ktoré je potrebné zlepšiť.

Matica House of Quality a Ganttov diagram sa často používajú na vykreslenie hodnotenia benchmarkingu.

Postup pri benchmarkingu:

  1. Zvážte aspekty, ktoré sú kritické pre úspech organizácie a zvolte úzko zameranú tému pre benchmarkingové štúdium.
  2. Vytvorte tímový projekt zahrňujúci rôzne oddelenia, zabezpečte podporu vedenia pre štúdium.
  3. Skúmajte vlastný proces a získajte údaje o tom, ako je proces momentálne realizovaný.
  4. Identifikujte partnerov, ktorí môžu mať osvedčené postupy v danej oblasti.
  5. Zbierajte informácie priamo od partnerov pomocou dotazníkov, telefonických rozhovorov alebo návštev.
  6. Analyzujte zhromaždené údaje, porovnajte vlastné výkonnostné ukazovatele s výkonnosťou artnerov a identifikujte rozdiely.
  7. Vypracujte si ciele pre svoj proces a vytvorte akčné plány na ich dosiahnutie.
  8. Implementujte a monitorujte plány.
  9. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a v prípade potreby zavádzajte ďalšie zmeny.

Späť na glosár

Návrat hore