Domov » Glosár pojmov a skratiek » Behaviorizmus

Behaviorizmus

Behaviorizmus je teória učenia. Zakladá sa na myšlienke, že všetko správanie sa získava podmieňovaním, ku ktorému dochádza prostredníctvom interakcie s prostredím. Podľa jej prívržencov sú činy každého jednotlivca formované environmentálnymi stimulmi. Čiže naše správanie možno študovať pozorovaním bez ohľadu na naše vnútorné duševné stavy.

Za zakladateľa tohto smeru sa pokladá John B. Watson. V roku 1913 publikoval článok Psychológia, ako ju vidí behaviorista (v origináli: Psychology as the Behaviorist Views It).

Skvelou charakteristikou behaviorizmu je tento jeho výrok:

,, Dajte mi tucet zdravých, dobre vyvinutých detí a môj vlastný svet, v ktorom ich budem vychovávať, a ja vám zaručujem, že si zoberiem ľubovoľné dieťa a vycvičím z neho odborníka, akého si vyberiem – lekára, právnika, umelca, šéfa obchodu, ba dokonca aj žobráka a zlodeja, bez ohľadu na jeho nadanie, sklony, vlohy, schopnosti, povolanie a rasu jeho predkov.”

Späť na glosár

Návrat hore