Domov » Glosár pojmov a skratiek » Behaviorálna ekonómia

Behaviorálna ekonómia

Behaviorálna ekonómia študuje, ako sú kognitívne, emocionálne, kultúrne a sociálne faktory zapojené do ekonomického rozhodovania u ľudí.

Samostatný študijný odbor sa z nej stal v 70. a 80. rokoch 20 storočia. Avšak už v 18. storočí Adam Smith riešil, ako môže byť ekonomické správanie jednotlivcov ovplyvnené ich túžbami.

Teória vyhliadky

Jej autormi sú Daniel Kahneman a Amos Tversky. Bola publikovaná v roku 1979 pod názvom Teória vyhliadky: Analýza rozhodnutia pod rizikom (v origináli Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk). Používa kognitívnu psychológiu na vysvetlenie rôznych odchýlok ekonomického rozhodovania od neoklasickej teórie.

Späť na glosár

Návrat hore