Axiológia

Axiológia je odvetvie filozofie, ktoré skúma vzťah medzi hodnotami a vzdelávaním. Je známa aj ako teória hodnôt a zameriava sa na pochopenie podstaty hodnôt a ich klasifikácie, ako aj na to, ktoré veci majú hodnotu.

Tento pojem prvýkrát použil Paul Lapie v roku 1902.

Späť na glosár

Návrat hore