Domov » Glosár pojmov a skratiek » Aplikovaná psychológia

Aplikovaná psychológia

Aplikovaná psychológia sa zaoberá riešením problémov v súvislosti s ľudským správaním, ako sú zdravotné ťažkosti, pracovné problémy alebo otázky vzdelávania. V tejto oblasti je niekoľko špecializovaných odvetví, vrátane klinickej psychológie, poradenských služieb, lekárskej psychológie a forenzného správania.

Vedomosti z aplikovanej psychológie sa používajú aj v týchto odboroch

  • Vzdelávanie
  • Marketing
  • Riadenie ľudských zdrojov
  • Riešenie konfliktov
  • Trestné súdnictvo a nápravy
  • Sociálne služby
  • Technológia

Teoretická vs. aplikovaná psychológia

Teoretická psychológia sa odlišuje od aplikovanej tým, že sa zaoberá teóriou a hlbokým pochopením základných princípov v riešení praktických problémov. Aplikovaná psychológia sústredí svoju pozornosť na implementáciu týchto teoretických poznatkov v reálnom prostredí s cieľom poskytovať konkrétne výhody svojej komunite.

Späť na glosár

Návrat hore