Domov » Glosár pojmov a skratiek » Aktívne starnutie

Aktívne starnutie

Aktívné starnutie môžeme označiť ako snahu umožniť všetkým jednotlivcom, bez ohľadu na ich vek, socioekonomický status alebo zdravotný stav, plné začlenenie do života vo všetkých siedmych dimenziách zdravia, ktoré sa týkajú emocionálnej, environmentálnej, intelektuálnej, fyzickej, profesionálnej, sociálnej a duchovnej stránky života.

Ciele európskej komisie v oblasti aktívneho starnutia na rok 2010:

  1. Štokholmské ciele (vyšli v roku 2001): Dosiahnuť o 50 % vyššiu zamestnanosť starších ľudí vo veku 55 až 64 rokov.
  2. Barcelonské ciele (rok 2002): Postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku o 5 rokov, aby sa predĺžil profesionálny život starších ľudí.

Späť na glosár

Návrat hore