Domov » Glosár pojmov a skratiek » Adaptívne riadenie zdrojov

Adaptívne riadenie zdrojov

Základným cieľom adaptívneho riadenia zdrojov alebo adaptívneho manažmentu je znížiť neistotu prostredníctvom monitorovania systému. Malo by sa používať nie len na zmenu systému, ale aj na učenie o systéme.

Môžeme ho chápať rôznymi spôsobmi. Od prísneho experimentovania (Walters a Holling, 1990) až po jednoduchú adaptabilitu (Kingsford et al., 2011a).

Adaptívne riadenie vychádza z princípov obchodného sveta, ako je organizačné učenie a zlepšovanie výkonnosti. Zahŕňa štruktúrované rozhodovanie, ktoré je zamerané na činnosti ako:

  • Identifikácia problémov, ktoré treba riešiť
  • Definovanie cieľov a predpokladov od zainteresovaných strán
  • Stanovenie možných akcií a ich pretrvávajúcich účinkov
  • Hodnotenie tolerancie k riziku a efektu rozhodnutí
  • Branie ohľadu stanovené usmernenia a potenciálne riziká

Späť na glosár

Návrat hore