Domov » Glosár pojmov a skratiek » Absolventský program

Absolventský program

Absolventský program pripravuje absolventa školy (či už strednej alebo vysokej) na prácu v konkrétnej organizácii. Niektoré z takýchto programov umožňujú absolventom vyskúšať si viacero pracovných úloh v organizácii (princíp rotácie).

Samozrejme, medzi absolventským programom a štandardnou pracovnou pozíciou je rozdiel. Absolventi často pracujú za nižší plat (a niekedy aj bezplatne) ako klasickí zamestnanci a väčšinou sú priebežne školení a majú nad sebou aj mentora.

Absolventské programy na Slovensku

Na Slovensku ponúkajú absolventské programy rôzne firmy – napr. Slovnaft, Dell, Kaufland…

Podobnú funkciu ako absolventský program ma u nás aj absolventská prax. Tú riadi štát a človek na jej absolvovanie získa od Úradu práce sociálnych veci a rodiny paušálny príspevok.

Späť na glosár

 

Návrat hore