Domov » Glosár pojmov a skratiek » Abnormálna psychológia

Abnormálna psychológia

Abnormálna psychológia skúma nezvyčajné vzorce správania, emócií a myslenia, ktoré možno chápať ako duševnú poruchu. Hoci mnohé druhy správania možno považovať za abnormálne, toto odvetvie psychológie sa zvyčajne zaoberá správaním v klinickom kontexte. Tieto poruchy môžu ovplyvniť každodenný život jednotlivca a ich identifikácia a liečba sa zvyčajne vykonávajú v klinickom kontexte.

Späť na glosár

Návrat hore