Domov » Poradňa

Poradňa

Poradňa poskytuje individuálne sociálno-andragogické poradenstvo, preto je dôležité si rezervovať miesto vopred na emailovej adrese: aptet@aptet.sk

Poradňa sa špecializuje na pomoc pri riešení osobných i pracovných problémov, ktoré súvisia s učením a osvojením si potrebných kompetencií, strategií a poznatkov.

Sociálno-andragogické poradenstvo sa zaoberá vzdelávaním a učením sa dospelých.

Činnosti poradne sú úzko späté s projektom AGENTÚRA PRÁCE, ktorá  sa špecializuje na pomoc osobám so zníženou pracovnou schopnosťou.

Pri našej práci dodržiavame zásady poskytovania celoživotného poradenstva (OECD, 2015):

  • odbornosť a kompetentnosť,
  • dôvera a bezpečie (podpora klienta),
  • rešpekt a tolerancia klienta,
  • ochrana klienta (dôvernosť),
  • nestrannosť a nezávislosť,
  • motivácia, aktivizácia a holistický prístup.
individualne socialno andragogicke poradenstvo
Návrat hore