Kompetencie

Aptet Mlynská 2238, Levice

Aké témy vás čakajú: prečo sú kompetencie hybnou silou nášho pracovného i osobného života, čo majú spoločné kompetencie s age managementom a školským systémom vzdelávania, hľadanie TOP KOMPETENCIE. PODROBNOSTI O AKTIVITE

Zadarmo