Domov » Glosár pojmov a skratiek » Tvorivé myslenie

Tvorivé myslenie

Tvorivé (kreatívne) myslenie znamená uvažovať o veciach novým spôsobom z odlišnej perspektívy alebo prinášanie nových nápadov a riešení. Využíva sa hlavne pri riešení problémov a napomáha inováciám.

Druhy tvorivého myslenia:

  • Divergentné myslenie: prinášanie rôznych riešení problémov, bez ohľadu na konvencie.
  • Konvergentné myslenie: výber vhodných riešení, ktoré prinieslo divergentné myslenie.
  • Inšpiratívne myslenie: predstavovanie najlepších scenárov, s cieľom vyriešiť problém.
  • Bočné myslenie: prúd nápadov krok za krokom.
  • Estetické myslenie: používanie otvorenej mysle a hľadanie krásy a hodnoty na neočakávaných miestach.

Späť na glosár

Návrat hore