Domov » Glosár pojmov a skratiek » Strategické plánovanie

Strategické plánovanie

Strategické plánovanie je proces, počas ktorého vedúci predstavitelia organizácie definujú svoju víziu do budúcnosti a taktiež identifikujú ciele a zámery organizácie. Líši sa to od obchodného plánovania, ktoré je väčšinou zamerané na krátkodobé ciele. Je to vlastne plán na dosiahnutie obchodných cieľov.

Výstup zo strategického plánovania je strategický plán. Avšak v budúcnosti môže byť aktualizovaný alebo revidovaný.

Späť na glosár

Návrat hore