Domov » Glosár pojmov a skratiek » Sociálny marketing

Sociálny marketing

Sociálny marketing je prístup, zameraný na ovplyvnenie správania jednotlivcov s cieľom dosiahnuť spoločné dobro. Je to systematický a plánovaný proces.

Príklad sociálneho marketingu:Kampaň na zníženie spotreby plastov. Cieľ: Vysvetliť ľuďom, prečo by mali obmedziť používanie plastov a čím ich môžu nahradiť

Sociálny marketing dokáže pomôcť s rozhodovaním v týchto veciach:

  • S ktorými ľuďmi pracovať
  • Aké správanie ovplyvniť
  • Ako na to ísť
  • Ako to merať

Otázky v sociálnom marketingu:

  1. Naozaj rozumiem svojej cieľovej skupine a vidím veci z ich perspektívy?
  2. Mám jasno v tom, čo by som chcel, aby moje cieľové publikum robilo?
  3. Sú prínosy daného správania dostatočne silné, aby aby prevážili nad nákladmi a prekážkami, ktoré im bránia v jeho realizácii?
  4. Používam kombináciu aktivít, aby som povzbudil ľudí, aby dosiahli požadovanú akciu?

Späť na glosár

Návrat hore