Domov » Glosár pojmov a skratiek » Rodová rovnosť

Rodová rovnosť

Rodová rovnosť znamená, že prístup k právam a príležitostiam nie je ovplyvnený pohlavím alebo rodom.

Ide o predchádzanie javom, ako rôzna odmena za rovnakú prácu, sexuálne obťažovanie a podobne…

Rodová rovnosť má pre spoločnosť viacero prínosov:

  • nižšia miera chudoby
  • lepšie vzdelávanie
  • lepšie zdravie

Späť na glosár

Návrat hore