Domov » Glosár pojmov a skratiek » Recruitment marketing

Recruitment marketing

Recruitment marketing (slovenský náborový marketing) je strategická metóda, ktorej cieľom je získať najlepších uchádzačov o zamestnanie za pomoci najlepších marketingových postupov. Záujemcom o prácu sa snaží prezentovať hodnoty organizácie, kde chcú pracovať. Nie je iba tradičnou reklamou.

Ak vykonávate tento typ náboru, je nevyhnutné dôkladné plánovanie, jasná vízia značky zamestnávateľa a cielený obsah. Dôležitá je aj schopnosť informovania o špecifikách voľných pracovných miest.

Po jeho skončení je dôležitá starostlivosť o kontakty, ktoré ste získali.

4. úrovne recruitment marketingu:

  1. Zvyšovanie povedomia (Increase Awareness): Tvorba pútavého obsahu pre rôzne platformy, ktorý upúta pozornosť potenciálnych uchádzačov a predstaví spoločnosť ako atraktívneho zamestnávateľa.
  2. Generovanie záujmu (Generate Interest): Vytvorenie záujmu u ľudí, ktorí si všimli vašu ponuku.
  3. Pestovanie rozhodnutia (Nurture the Decision): Poskytnutie špecifických informácii záujemcom o zamestnanie. Informácii o pozícii, benefitoch, odmenách a platovom ohodnotení…
  4. Podnietenie akcie (Drive Action): Zjednodušenie procesu pre vybraných kandidátov, ktorí majú vážny záujem pracovať vo vašej organizácii. Aj keď nakoniec kandidát odmietne záujem o prácu, je vhodné si naň nechať kontakt.

Späť na glosár

Návrat hore