Domov » Glosár pojmov a skratiek » Počítačová gramotnosť

Počítačová gramotnosť

Za počítačovú gramotnosť môžeme považovať schopnosť efektívne používať počítače a iné moderné technológie, a zároveň chápať, ako spomínané zariadenia fungujú. Môže sa jednať o základné počítačové znalosti, ale aj pokročilejšie zručnosti (implementácia zmien v kóde napr.).

Často je to podmienka vstupu do určitého zamestnania.

Hlavné výhody počítačovej gramotnosti:

  • schopnosť analyzovať a riešiť zložité problémy
  • uľahčenie komunikácie

Základné počítačové zručnosti:

  •  schopnosť zapnúť počítač
  • písanie
  • pripojenie na internet/li>

Pokročilejšie počítačové zručnosti:

  • kódovanie
  • správa databáz
  • analýza dát

Späť na glosár

Návrat hore