Networking

Networking je proces vytvárania spojení medzi ľuďmi a budovania vzťahov. Vďaka tomu môžete získavať zaujímavé kontakty a informácie o najnovšom dianí vo svete. Taktiež to môže pomôcť nájsť neinzerované pracovné miesta/stáže, poprípade dohodnúť zaujímavé biznisy, ak ste podnikateľ.

Networking vzniká hlavne vtedy, keď sa stretnú dvaja alebo viacerí podobne zmýšľajúci profesionáli. Mal by to byť vzájomný proces, keď jeden človek inšpiruje toho druhého a naopak.

Formy networkingu:

  • účasť na podujatiach
  • online networking
  • mentoring

Späť na glosár

Návrat hore