Domov » Glosár pojmov a skratiek » Nábor zamestnancov

Nábor zamestnancov

Nábor zamestnancov znamená identifikáciu potreby príjmania zamestnancov, získavanie, vykonávanie pracovných pohovorov, samotné prijímanie a nástup zamestnancov. V skratke ide o špecifikáciu potreby zamestnancov a jej napĺňanie.

Zodpovedajú za to rôzni pracovníci. Veľké organizácie zvyknú mať tímy náborárov, v menších môže byť len jeden náborár. V niektorých prípadoch ho majú na starosti externé firmy. Nábor sa vykonáva väčšinou formou rôznych inzerátov.

Samotný nábor zamestnancov zvyčajne pozostáva z týchto činností:

 • Identifikácia potreby zamestnancov
 • Vypracovanie plánu náboru
 • Opis pracovného miesta
 • Inzercia pracovného miesta
 • Nábor na pozíciu
 • Preskúmanie žiadosti o zamestnanie
 • Telefonický pohovor/prípravný skríning
 • Osobné pohovory
 • Hodnotenie uchádzačov
 • Kontrola minulosti
 • Rozhodnutie
 • Kontrola referencií
 • Ponuka práce
 • Prijímanie zamestnancov
 • Nástup do zamestnania

Typy náborov:

 • Interný nábor: Obsadenie voľných pracovných miest s existujúcimi zamestnancami organizácie s cieľom udržať interné znalosti.
 • Platený nábor: Vykonáva sa prostredníctvom náborovej firmy. Organizácia jej zaplatí za nájdenie vhodných kandidátov na konkrétnu pozíciu.
 • Kontingenčný nábor: Externé náborové agentúry hľadajú kandidátov, ale sú platené až v prípade, že organizácia prijme kandidáta odporučeného agentúrou.
 • Personálny nábor: Personálne agentúry prepájajú kvalifikovaných uchádzačov s voľnými pracovnými miestami. Zameriavajú sa na krátkodobé alebo dočasné pozície.
 • Outplacement nábor: Pomoc bývalým pracovníkom v prechode na nové pracovné miesta, podpora pri kariérnych zmenách.
 • Obrátený nábor: Podpora zamestnancov pri hľadaní lepšieho zamestnania.

Späť na glosár

Návrat hore