Mentoring

Mentoring je recipročný a kolaboratívny vzťah medzi dvoma ľuďmi. Najčastejšie sa vyskytuje medzi starším a mladším zamestnancom. Jeho účelom je kariérny rast a učenie. Efektívny mentor je často vzorom pre svojich zverencov.

Poznáme neformálny a formálny mentoring. Pri neformálnom sa stanovujú ciele, ktoré väčšinou nie sú merateľné. Pri tom formálnom sa zvyčajne stanovia jasné ciele s merateľnými požiadavkami.

Mentorské techniky alebo modely

  • mentoring jeden na jedného
  • skupinový mentoring
  • peer mentoring
  • diaľkový alebo elektronický mentoring
  • obrátený mentoring
  • speed mentoring

Späť na glosár

Návrat hore