Domov » Glosár pojmov a skratiek » Integračný podnik

Integračný podnik

Integračný podnik je druh sociálneho podniku. Podľa zákona č. 112/2018 Z. z. musí zamestnávať najmenej 30 % znevýhodnených alebo zraniteľných osôb.

Ako názov napovedá, jeho účelom je integrácia znevýhodnených osôb na trh práce.

Zákon hovorí:

,, 1) Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku

Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi v súlade s ustanovením § 6 zákona, ktorý

  1. a) spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, a ak žiada o priznanie štatútu
  2. registrovaného integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12 ods. 1 a 2,“

Späť na glosár

Návrat hore