Dream job

Dream job (prácu snov) môžeme definovať, ako pozíciu, ktorá spája aktivitu, zručnosť alebo vášeň s príležitosťou na zarábanie peňazí. Pre človeka je nesmierne vzrušujúca.

Príklady: herectvo, hranie hudby,

Hlavne znaky dream job-u:

  • Pútavosť
  • Využitie vášho talentu
  • Vynikajúci kolegovia
  • Pozitívny pracovný priestor
  • Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom

Späť na glosár

Návrat hore