Domov » Glosár pojmov a skratiek » Dlhodobo nezamestnaný

Dlhodobo nezamestnaný

Dlhodobo nezamestnaný občan je človek, ktorý dlhší čas nepracuje.

Zákon č. 5/2004 Z. z. ho definuje nasledovne:

,, Občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.“

Od apríla 2024 prebieha Projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných. Vďaka nemu dlhodobo nezamestnaní vykonávajú pre mesta a obce menšie služby.

Prečítajte si aj tieto naše články

Dlhodobo nezamestnaní: Ako by ste mali k ním pristupovať
Som dlhodobo nezamestnaná/nezamestnaný. Čo s tým?

Späť na glosár

Návrat hore