Domov » Glosár pojmov a skratiek » Design thinking

Design thinking

Design thinking je iteratívny proces, ktorý sa používa na pochopenie používateľov, spochybňovanie predpokladov, predefinovanie problémov a vytváranie inovatívnych riešení na prototypovanie a testovanie.

Je ideálny na riešenie nejasne definovaných alebo neznámych problémov.

Proces design thinkingu zvyčajne zahŕňa tieto fázy:

  • Inšpirácia (empatia): Pozorovanie a pochopenie potrieb používateľov v reálnom svete.
  • Definovanie problému: Formulácia a prehodnotenie problému v kontexte získaných poznatkov.
  • Ideácia: Generovanie širokého spektra nápadov pomocou divergentného a konvergentného myslenia.
  • Prototypovanie: Vytvorenie konkrétnych reprezentácií nápadov na testovanie.
  • Testovanie: Overovanie a iterácia riešení na základe spätnej väzby.

Späť na glosár

Návrat hore