Domov » Glosár pojmov a skratiek » Analytické myslenie

Analytické myslenie

Analytické myslenie môžeme definovať ako schopnosť identifikovať problémy, získať správne informácie z rôznych zdrojov a navrhnúť správne riešenia.

Postup pri analytickom myslení:

  1. Zhromažďovanie informácií a dát.
  2. Získanie správnych údajov s cieľom určenia príčin problému.
  3. Kritické skúmanie problémov a to takým spôsobom, že ich rozdelíme na zvládnuteľné časti.
  4. Hodnotenie informácií s cieľom určenia najpravdepodobnejšej príčiny problému.
  5. Identifikácia logických výsledkov na základe vykonaných údajov, informácií a analýz.
  6. Identifikácia opatrení na to, aby sa problém v budúcnosti neopakoval.

Prednosti analytického myslenia:

Analytické myslenie je dôležité, pretože nám umožňuje zhodnotiť informácie a urobiť si vlastný úsudok z rôznych zdrojov. Vďaka tomu môžeme robiť informované rozhodnutia. Zároveň môže pomôcť získať vysnívanú prácu, pretože v dnešnej dobe zamestnávatelia často hľadajú ľudí, ktorí majú analytické myslenie na vysokej úrovni.

Späť na glosár

Návrat hore