pracovná schopnosť (work ability)

je tvorená rovnováhou medzi osobnými zdrojmi pracovníka (zdravie a funkčná kapacita, vzdelanie, znalosti, zručnosti, hodnoty, postoje a motivácia) a pracovnými požiadavkami, ktoré sú na neho kladené (obsah práce, jej náročnosť a organizácia, ale aj nároky plynúcimi z pracovného prostredia, kolektívu a spôsobu riadenia).

pracovná schopnosť (work ability)

Návrat hore