Home » Pojmy » Stránka 2

Pojmy

schopnosť

je individuálny potenciál človeka pre vykonanie určitej činnosti v budúcnosti.

kompetencia

je nadobudnutou kombináciou vedomostí, zručností a osobnostných vlastností, ktorú človek využíva pri úspešnom vykonávaní určitej činnosti.

hodnoty

sú naše najhlbšie túžby stať sa takým človekom, akým naozaj chceme byť.

age management

predstavuje spôsob riadenia organizácie, ktorý prihliada na priebeh životných fáz človeka na pracovisku a zohľadňuje jeho meniacu sa štruktúru a vzájomný pomer zdrojov v priebehu starnutia.

Scroll to Top