age management

predstavuje spôsob riadenia organizácie, ktorý prihliada na priebeh životných fáz človeka na pracovisku a zohľadňuje jeho meniacu sa štruktúru a vzájomný pomer zdrojov v priebehu starnutia.

Návrat hore