Dve percentá z dane

Rozhodnite aj Vy, na čo sa využijú 2% z Vašich daní.

Aptet n.o. je nezisková organizácia  združujúca dobrovoľníkov poskytujúcich pomoc ľuďom opatrujúcich svojich blízkych trpiacich Alzheimerovou chorobou. Okrem tejto pomoci naši dobrovoľníci venujú úsilie a čas aj vzdelávaniu a osvete ľudí pripravujúcich sa na starobu. Vďaka Vašim 2% z daní môžeme poskytovať pomoc ľuďom v zložitej životnej situácii. Ďakujeme za Vašu pomoc.

Aptet n.o. je registrovaným prijímateľom percent z dane.

Postup pri poukazovaní percent z dane závisí od toho, či si daňové priznanie podávate sami, či ste zamestnanec alebo firma – právnická osoba. Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete uvedené nižšie:

Ak ste FYZICKÁ OSOBA – ZAMESTNANEC

1. Do 15. 2. 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2 % z dane – to je suma, ktorú môžete poukázať, ak ste neboli v roku 2018 dobrovoľníkom, alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma je však minimálne 3 eurá.

b) 3 % z dane – ak ste v roku 2018 odpracovali viac ako 40 hodín a máte potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie.

5. Obe tlačivá (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie) doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska v termíne do 30.4.2019. Ak ste poukázali 3 %, povinnou prílohou je aj potvrdenie od organizácie o dobrovoľníckej činnosti v rozsahu minimálne 40 hodín.

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše percentá z dane.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

1. Vypočítajte si:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo odpracovali dobrovoľnícky menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

2. Vyplňte tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A, typ B) a doručte ho v termíne do 31.3.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou je aj potvrdenie od organizácie o dobrovoľníckej činnosti v rozsahu minimálne 40 hodín.

3. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše percentá z dane

Ak ste FIRMA – PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vypočítajte si Vaše 1,5 % (2%) z dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma musí byť však minimálne 8 eur.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 4.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 2 a 3.

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *