Tipy pre dobrú pamäť

aptet_pamat

Pozitívny postoj
Nehovorme: „Ja si to nezapamätám!„, „To nie je pre mňa!„, ale radšej si povedzme „Nie som o nič horší ako iní!„, „Dokážem to!

Koncentrácia
Vedome zamerajme pozornosť na podstatu. Čím sme sústredenejší, tým je naša pamäť lepšia. Rozložme si cielene svoju energiu, nerozptyľujme sa množstvom informácií.

Asociácia
Všetko so všetkým súvisí. Pýtame sa: „Čo mi táto situácia pripomína?„,“Kde som sa stretol s podobným človekom?“ Podobné otázky nám pomôžu pri spomínaní, ale aj pri zapamätávaní si nových informácií.

Selekcia
Nezaťažujme si myseľ a pamäť priemernými, deprimujúcimi a zbytočnými myšlienkami a informáciami. Myslíme kriticky a posudzujme, čo skutočne stojí za to zapamätať si.

Vizualizácia – obrazotvornosť
Naučme sa lepšie využívať vlastnú fantáziu a vytvárajme si mentálne obrazy. V takejto forme sa všetky informácie ako jedinečné a neopakovateľné lepšie uložia do našej pamäti.

Intelektuálna zvedavosť
Čím viac vedomostí máme, tým je ďalšie zapamätávanie si ľahšie a rýchlejšie. Informácie vzájomne nadväzujú, nové dopĺňajú staré.

Stres
Úzkosť, strach a depresia prispievajú k poruchám pamäti. Zameriavajú našu pozornosť a všetku energiu na množstvo zbytočných detailov, zhoršujú schopnosť koncetrácie.

Emócie
Čím viac je informácia spojená so silnou emóciou, či už pozitívnou, alebo negatívnou, tým lešie sa vtistne na dlhší čas do pamäti.

Odpočinok
Uvoľnenie, odpočinok a dostatočný spánok umožňujú, aby si mozog oddýchol, prebúdzal sa svieži a myseľ sa naplnila energiou.

Okysličovanie
Fyzická a intelektuálna aktivita zvyšuje prietok krvi v mozgových cievach, a tým sa vytvárajú optimálne podmienky pre činnosť pamäti.

Precvičovanie pamäti
Aktívne sledujme vedomostné súťaže, riešme krížovky a Sudoku, hrajme Scrabble, pexeso a podobné hry.

Žime bohatý a aktívny život, ktorú naša pamäť tak veľmi potrebuje.

ZDROJ: Slovenská Alzheimerova spoločnosť