Age Management pre firmy

Riadenie ľudských zdrojov podmienené vekom, schopnosťami a potenciálom pracovníkov 

ID-10047000Európa starne, naši klienti starnú, naši pracovníci starnú, my starneme. Toto starnutie je výsledkom nášho úspechu v oblasti kvantitatívneho predlžovania veku človeka. Otázkou však je, čo sa deje s pracovnou silou, ktorá zabezpečila dostatok prostriedkov na vznik tohto úspechu.

age management ponúka komplexnú odpoveď: v procesoch každodenných činností, v plánovaní a organizácii práce, úprave pracovného prostredia
rešpektujúc: vekové faktory, individuálne schopnosti, potenciál pracovníka
tak, aby dosahoval úspech a tým zabezpečil i úspech vášho podnikania.

age management je konceptom dlhodobej stratégie, ktorá zabezpečí prosperitu vašej organizácie.
Je to celistvý prístup k riešeniu demografickej situácie a demografických zmien na pracovisku.

age management a jeho hlavné zásady: dobré znalosti o vekovom zložení firmy, spravodlivé postoje k starnutiu, pochopenie pre individualitu a rozmanitosť, podpora pracovných schopností.

Kedy je pre Vás age management vhodný?

  • ak máte dvoj a viac generačné pracovisko
  • ak sa principiálne nebránite zmenám
  • ak akceptujete skutočnosť, že investície do ľudských zdrojov sú rentabilné
  • ak máte záujem o dlhodobé strategické riešenie
  • ak sú Vaše názory antiageistické
  • ak sa Vás starnutie týka

Kedy pre Vás age management nepredstavuje riešenie vo vašom podniku?

  • ak nemáte strategické ciele
  • ak problematika pracovných schopností a výkonnosti ľudských zdrojov sú pre Vás ľahostajné
  • ak pracovné schopnosti zamestnancov neovplyvňujú Vaše zisky
  • ak je pre Vás efektívnejšie dotovať pracovné miesta, namiesto monitorovania pracovných schopností, úpravy ergonómie pracoviska, vzdelávania.

age management ako koncept vznikol v 80. rokoch minulého storočia vo Fínsku a odvtedy sa úspešne rozvíja na medzinárodnom poli, čo dokazuje nespočetné množstvo príkladov dobrej praxe.

kuam2

IMG_2807

ZDROJE:
 •  CIMBÁLNÍKOVÁ, L., FUKAN, J., JOKEŠOVÁ, R., LAZAROVÁ, B., NOVOTNÝ, P., PALÁN, Z., RABUŠICOVÁ, M., RAJMONOVÁ, M., REHÁKOVÁ, L., ŠTOROVÁ, I.: Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+.“ Metodická príručka Praha: AIVD ČR, ISBN 978-80-904531-5-9
•  ILMARINEN, J. : Towards A Longer Worklife!, Helsinki FIOH, 2005, ISBN 951-802-685-8

• ILMARINEN, J.: Ako si predĺžiť aktívny život. Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava: Príroda, 2008,
ŠTOROVÁ, I., FUKAN, J.: Zaměstnanec a věk.”Informačná brožúra. Praha: ASO ČR, 2012, ISBN: 978-80-87137-35-2

•  ŠTOROVÁ, I.: Age management a jeho uplatnění v podnikání. Študijné texty. Projekt OP LZZ CZ.1.04/3.4.04/88.00345, Asistenční centrum pro podporu podnikání žen, ČMAPM Olomouc, 2013