Podporná skupina rodinných opatrovateľov

starajúcich sa o človeka s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí

kontaktné miesto

Rodinný opatrovateľ je člen rodiny, ktorý sa stará o príbuzného postihnutého demenciou.

Cieľom podpornej skupiny rodinných opatrovateľov je poskytovať emocionálnu podporu tým, ktorí sa starajú o človeka trpiaceho demenciou.

Podporná skupina rodinných opatrovateľov sa riadi nasledovnými princípmi:
– každý môže niečím prispieť a niečo získať
– nikto nie je dokonalý opatrovateľ
– poskytujeme si navzájom informácie, nie rady
– situácia každého opatrovateľa a každého pacienta je iná

NASLEDUJÚCA PODPORNÁ SKUPINA

TEŠÍME SA NA VÁS  6. JÚNA 2019 o 17:00

IMG_0041

Podporná skupina rodinných opatrovateľov sa realizuje v rámci spolupráce medzi Aptet n.o. a Slovenskou Alzheimerovou spoločnostou

aptet_miniface                                                    SAS

material_PS   nástenka_PS