Základné údaje

Názov Aptet n.o.
Sídlo Mlynská 2238, 934 01 LEVICE, Slovenská republika
Identifikačné číslo (IČO) 45 743 126
Daňové identifikačné číslo (DIČ) 2024101376
Dátum vzniku: 06.05.2014
Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia Aptet n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt formou organizovania, zabezpečovania a realizácie seminárov, kurzov, besied, konferencií zameraných na preseniorskú a proseniorskú edukáciu, ako aj na ďalšie služby zamerané na výchovu a vzdelávanie.

Prehľad bankových účtov Slovenská sporiteľňa, a. s.číslo účtu: 5081351015/0900
Nie sme platcami DPH