Preseniorská edukácia

Oblasti záujmu Aptet n.o. v rámci rozvoja preseniorskej edukácie v Slovenskej republike

aptet preseniorska edukácia

Základne zložky stratégie úspešného starnutia
zostavené podľa  Čornaničová / Petřková

aptet_rosa

Postavenie Preseniorskej edukácie v systéme vied
Preseniorská edukácia v systéme vied podľa S. Lorincza