Alzheimerova choroba

                             aptet_miniface         SAS

Je nám veľkou cťou i radosťou, že v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou sa nám podarilo v Leviciach zriadiť KONTAKTNÝ BOD. Do tej doby Aptet n.o. zastával funkciu INFORMAČNÉHO BODU.
Je to prvý krok na dlhej ceste, kde našim cieľom je pomôcť pacientom postihnutým Alzheimerovou chorobou, ich rodinným príslušníkom, ako aj profesionálom, pracujúcim v dotknutej oblasti pri vykonávaní svojej každodennej obetavej práce.

Pevne veríme, že naše úsilie pomôže nielen v zmene pohľadu na Alzheimerovu chorobu, ale aj na starnutie ako také.

Čo je to INFORMAČNÝ BOD?

Informačný bod distribuuje letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorovou a sprostredkuje užitočné rady pre tieto rodiny.

Čo je to KONTAKTNÝ BOD?

Kontaktný bod okrem úloh uvedených v úlohách informačného bodu realizuje pravidelné stretnutia príbuzných (tzv. podporné skupiny) a prednášky pre rodinných opatrovateľov s cieľom pomoci v domácej starostlivosti.

Prečítajte si krátku charakteristiku Alzheimerovej choroby a v prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať:

cez internetovú poradňu Alzheimerovej choroby:
http://www.alzheimer.sk/centrum-memory/poradna-offline.aspx
na linke: 0944 901 801, alebo nám napíšte: aptet@aptet.sk

Prvý krok sme už urobili…

TRÁPI VÁS PAMÄŤ ?

zdroj:  Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Či už chceme alebo nie, zabúdanie sa stáva súčasťou nášho každodenného dynamického života. Nie vždy musí mať súvis s ochorením mozgu. Postupný pokles zručností, schopnosti myslieť, pamätať si a uvažovať, však môžu byť prejavmi demencie.

Ako rozlíšiť “bežné“ zabúdanie od príznakov demencie?

Typické zmeny v dôsledku starnutia Príznaky Alzheimerovej choroby
Urobiť zlé rozhodnutie v danej chvíli Neschopnosť správne sa rozhodnúť
Zabudnúť zaplatiť mesačný účet za telefón Neschopnosť spravovať svoje financie
Nespomenúť si, aký je deň (ale následne si to už zapamätať) Stratiť prehľad o dátume alebo ročnom období
Občas si nespomenúť na správne slovo Neschopnosť viesť konverzáciu
Z času na čas niečo stratiť Premiestňovanie vecí a ich neustále hľadanie
10 VAROVNÝCH PRÍZNAKOV ALZHEIMEROVEJ CHOROBY
zdroj: Slovenská Alzheimerova spoločnosť

1. Strata pamäti
Jedným z prvých varovných príznakov je strata pamäti, ktorá ovplyvňuje pracovné schopnosti. Postihnutý človek zabúda predovšetkým nedávne udalosti a informácie, i keď spočiatku je schopný spomínať si detailne na udalosti zo svojho detstva či mladosti.
2. Ťažkosti s vykonávaním bežných prác
Ľudia s demenciou majú často problémy s vykonávaním kompletných domácich prác, ktoré predtým zvládali (varenie, upratovanie)
3. Problémy s rečou
Človek s Alzheimerovou chorobou v rozhovore často hľadá správny výraz, zabúda vhodné slová, nahrádza ich všeobecnými pojmami. Postupujúce ochorenie vedie k strate schopnosti plynulo sa vyjadrovať, až sa reč stane nezrozumiteľnou.
4. Zhoršená orientácia v čase a priestore
Je normálne občas zabudnúť, aký je presne dátum. Avšak ľudia s Alzheimerovou chorobou si nevedia spomenúť, aký je mesiac či rok, nevedia nájsť známu cestu domov, nepoznajú adresu, kde bývajú.
5. Zhoršujúca sa schopnosť úsudku
Ľudia s Alzheimerovou chorobou nesprávne hodnotia rôzne situácie, napr. dôležitosť lekárskeho vyšetrenia, užívania liekov. Môžu byť nesprávne oblečení bez ohľadu na počasie, napr. sa nedostatočne oblečú v chladnom počasí. Niektorí sa nesprávne rozhodujú, čo sa týka financií, môžu rozdať peniaze, alebo kupujú výrobky, ktoré vôbec nepotrebujú.
6. Problémy s abstraktným myslením
Pre ľudí s Alzheimerovou chorobou môže byť ťažké vyplniť dôležitý formulár alebo poštovú poukážku, pretože nepochopia zložitejšiu inštrukciu. Niektorí môžu úplne zabudnúť, na čo sú čísla a čo treba s nimi robiť.
7. Ukladanie vecí na nesprávne miesta
Občas každý z nás položí niekam peňaženku alebo kľúče a nevie ich nájsť. Avšak ľudia s Alzheimerovou chorobou ukladajú veci na neprimerané miesta (napr. koláč do skrine). Takto uschovávajú aj peniaze alebo doklady, ktoré je potom problém nájsť.
8. Zmeny nálady a správania
Každý z nás môže byť čas od času smutný, alebo náladový. Ľudia s Alzheimerovou chorobou však rýchlo zmenia náladu bez zjavnej príčiny a prejdú zo smiechu do plaču a hnevu.
9. Zmeny osobnosti
Ochorením na Alzheimerovu chorobu sa strácajú pôvodné osobnostné črty človeka a nahrádza ich podozrievavosť, odmietanie, roztržitosť, vystrašenosť, striedanie nálady bez zjavnej príčiny.
10. Strata iniciatívy
Je normálne, ak sme unavení z domácich prác, spoločenských alebo pracovných povinností. Ľudia s Alzheimerovou chorobou sa môžu stať pasívnymi, sedia
hodiny pred televízorom, spia viac ako zvyčajne, odmietajú svoje zamestnanie aj koníčky, potrebujú neustále pobádanie do činností.

Ak máte podozrenie, že vy alebo niekto blízky trpí niektorými z uvedených príznakov, navštívte vášho praktického lekára alebo lekára špecialistu – psychiatra, neurológa.
Včasná diagnóza Alzheimerovej choroby alebo iného ochorenia je dôležitým krokom
v liečbe, starostlivosti, aj podporných službách.

Náš rozhovor s pani riaditeľkou PaedDr. Máriou ČUNDERLÍKOVOU,
riaditeľkou Centra MEMORY v BRATISLAVE  nájdete TU>>